Hawaii five-0, ua hiki Mai Kapalena Pau, danny and rachael